دفتر معماری علیدوست وهمکاران ( پروژه جاوید )

معمار : سونا افتخاراعظم شهاب علیدوست

اطلاعات پروژه

معمار
شهاب علیدوست - سونا افتخاراعظم
موبایل
۰۹۱۲۵۲۱۳۲۳۴
تلفن
۲۲۲۴۶۹۷۶-۲۲۲۴۷۱۶۸
ایمیل
-
سایت
www.alidoost-partners.com
اینستاگرام
-
آدرس
-